Red my lips, Schrijfsels

Voor jou…

Onderstaande gebeurtenissen zijn waargebeurd, de namen zijn om privacyredenen gefingeerd. Kaat.. Voor jou, omdat je nog maar 9 jaar oud was.. omdat je veel en veel te vroeg in aanraking kwam met sexuele handelingen.. omdat je nog zo puur en onschuldig was.Het clich√© verhaal van ‘mee de  ...

Continue Reading