Aangifte

Aangifte

Wat ik toen nog niet wist was dat dit het begin pas was. Je komt in een vernederende procedure terecht waarin je meerdere malen opnieuw je verhaal moet vertellen.
Ik was 25 jaar, geestelijk gewoon verbrijzeld en werd voor de leeuwen gegooid. Het was nooit in me opgekomen dat de boel omgedraaid zou kunnen worden, dat er een advocaat mij als de bad guy aan zou wijzen, maar dat is precies wat er gebeurt.